Dom wielorodzinny

Zrealizowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wandy w Opolu

© 2014  Atelier Architektury  |  arch. Bartosz Młynarski

Design by Instytut-Pro