Bank Spółdzielczy

Zrealizowany budynek banku w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa.

© 2014  Atelier Architektury  |  arch. Bartosz Młynarski

Design by Instytut-Pro