Bartosz Młynarski

Zawód: Architekt

Trzy reguły Witruwiusza

Od koncepcji do budynku

Najważniejsze są dla mnie potrzeby inwestora, dlatego zawsze staram się połączyć w harmonijną całość oczekiwania inwestora, funkcjonalność budynku z ciekawą bryłą architektoniczną, co umożliwia stworzenie architektury przyjaznej człowiekowi.

 

Wirtuwiusz w "De architectura" pisze, że dobry budynek powinien spełniać trzy reguły  - firmitatis, utlitatis, venustatis co oznacza:

• trwałość – powinno stać niewzruszone

• użyteczność – powinno być użyteczne i funkcjonalne dla społeczności

• piękno – powinno zachwycać ludzi i podnosić ich na duchu

Inwestor przekazuje mi swoją wizję i program użytkowy, dokumentację dotyczącą nieruchomości.

Następnie analizuję  warunki techniczne i otoczenie, potrzeby i wymagania inwestora.

Zmieniam wizję w architekturę:

opracowuję warunki zabudowy,

projekt koncepcyjny i projekt budowlany,

uzyskuję pozwolenie budowlane.

 

© 2020  Atelier Architektury  |  arch. Bartosz Młynarski

Design by Abarel